Ciltsdarbs

 

Izmaiņas MK Noteikumos Nr.266 no 28.04.2012. suņiem, kuri tiek izmantoti ciltsdarbā
un kuru kucēni tiek atsavināti (atdoti, dāvināti, pārdoti), jābūt reģistrētiem Valsts vienotajā reģistrā (Lauksaimniecības datu centrā).Visiem, kuri atsavina (pārdod, atdod, dāvina) kucēnus jābūt dokumentam, kas apliecina, ka persona ir apmācīta labturības jautājumos.

 

No 2013.gada 1.janvāra visiem mājas dzīvnieku audzētājiem ir jāapmēklē kursi „Atbildīga suņu audzēšana un labturības prasību ievērošana” un jānokārto tests. Tas dos iespēju saņemt audzētāja apliecību. Kursi notiek latviešu un krivu valodā. Informāciju par norisi un laikiem var noskaidrot www.dogs.lv.

 

ciltsdarba nolikums

kāju pārbaude

acu pārbaude