Izstādes

                                                                                                                                                                                                                

LATVIJAS JORKŠĪRAS TERJERU KLUBS / Latvian Yorkshire Terrier Club

2019. gada 14. jūlijā, Ogrē / July 14, 2019, Ogre  

FCI  III. grupas specializētā izstāde/ Speciality show for III  FCI group

Daugavas muzejs,Doles sala,Salaspils lauku teritorija/ Museum of the River Daugava, Salaspils novads, Doles sala, LV-2121

Eksperts/Judge: Jussi Liimatainen (Somija/Finland)


 

 

PIETEIKUMA LAPA

GARANTIJAS VĒSTULE

 

NB! Izstāžu komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt ekspertu sarakstu! / Show committee keeps the right to change the judge if necessary!

                                                            DALĪBAS MAKSA / ENTRY FEES                                                           

(LKF BIEDRIEM REĢISTRĒJOTIES JĀUZRĀDA BIEDRA KARTE)

 Laiks

Entry  dates

LKF biedriem  (Only LKF members)

Foreign participants

 

Pāru  konkurs

 

visi dalībnieki

*mazuļi,  kuceni, veterāni

all participants

*baby, puppies, veterans

Couple competition

Līdz/Till  30.IV

20

12

35

20

10

01.V - 25.VI

25 

12

40

20

10

26.VI – 03.VII

30

20

50

25

10

Reģistrācija beidzas 03.07.2019. / Registration ends at 03.07.2019

 

Informācija un reģistrācija LKF biedriem :

 www.dogs.lv ;www.yorkieclub.lv

 e-mail:yorkieclub@inbox.lv,

 Tālr : +371 29470501, 371  29115117

 Lūdzu sūtīt dokumentus (precīzi aizpildīta izstādes pieteikuma lapa, ciltsrakstu kopija, Čempiona titula diploma kopija, ja reģistrējat suni čempiona klasē, darba diploma kopija, LKF gada maksājuma kartes kopija ,apmaksas garantijas vēstule  pa e-pastu: yorkieclub@inbox.lv

Maksājumu var veikt arī mūsu kluba darba laikā:Avotu ielā7, Rīgā, pirmdienās 17:00-19:00.

Apstiprinājumi par veikto reģistrāciju tiks nosūtīti uz e-pastu. Ja 5 dienu laikā, uz Jūsu norādīto e-pastu, nav atnācis reģistrācijas apstiprinājums, lūdzam sazināties ar izstādes organizatoriem (rakstot uz e-pastu vai zvanot uz norādītajiem tālruņa numuriem).

Uzmanību!

Suniem, kuru īpašnieki dzīvo Latvijā, uz izstādes brīdi ir jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības 

datucentra bāzē:  www.ldc.gov.lv

Visiem suņiem jābūt mikročipa NR., lūdzu to ierakstīt pieteikumā lapā.

Veterāni no 10. gadiem (tikai LKF biedri), аudzētavu  konkurs - bezmaksas.

Reklāmas ievietošana katalogā - 1 lapa A5 –20 EUR , 1/2 lapas A5 – 10 EUR

 Information  and registration for Foreign participants:

 www.dogs.lv

 e-mail: : yorkieclub@inbox.lv

 Phone: +371 29470501 ( english, russian); 371  29115117 (latvian,  russian)

All necessary registration papers (entry form , copy of export pedigree’s, a guarantee letter, copies of champion diplomas , working certificate) must be sent together on the same day by  e-mail: yorkieclub@inbox.lv

All payments may be arranged at the venue by arrival, tariffs for the date of entry (by mail) apply.

You  should send a guarantee letter if you prefer to pay the money in cash on show’s day.

 Breeder’s group competitions are free of charge.

 When all documents are received by us, we will send You confirmation about registration to our show(s). If you didn't get Confirmation during 5 days, please connect us!

 Advertising (black and white) in the catalogue for private persons - 1 page – 30  EUR, 1/2 page –20 EUR