Svārigi

 


Par kucēnu tirdzniecību – ievērošanai !!!

Saskaņā ar Ministru kabineta 266.noteikumu “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdznicēbai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 34.1.punktu ikvienam kluba biedram, kurš tirgo kucēnus, ir jānosūta iesniegums Pārtikas veterinārā dienesta pārvaldei (pēc dzīvesvietas), ka “manā dzīvesvietā (Adrese) no (datums) notiks man piederošā suņa/kuces pēcnācēju tirdzniecība”. Informāciju iesnieguma formā var nosūtīt pa pastu, faksu vai elektroniski. Par šī punkta neievērošanu personas soda administratīvi (sods no 5-500 LVL).

 

Paraugs vēstulei PVD:

PVD Rīgas pilsētas pārvaldei

Lubānas iela 49,Rīga, LV-1073

No Janis Kļavinš

(p.k. 000000 – 00000)

Brivibas iela 215 – 45,

LV-1000

Saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 266  „ Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku  turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 34.1.  punktu informēju, ka manā dzīvesvietā Brivibas ielā 215, dz.45, Rīgā no 12. Marta notiks man piederošās kuces pēcnācēju  tirdzniecība.